Zerdüşt…

zerd

Tek tanrılı dinlerin kaynağı Aryan mitolojisi ve onunla bağlantılı Zerdüşt inancına göre hayat suda başlamıştı. Bilginin ve ışığın efendisi olan Tanrı Mazda, kutsal olan ışığını suya daldırmış, suyu ışıkla dölleyerek hayatı yaratmıştı.

Bir arkadaşım var…

arka

Bir arkadaşım var; hayatın bir sesi olduğunu söyleyen ve sözcüklere derin anlamlar yükleyen. Dilinin altında anlamlı sözcükler tutuyor ama, konuşmayı sevmiyor.

Bir sene sonra…

as

1981-1993 yılları arasında bu ülkede, ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide gazetecilik yapmaya; inkar ve imha edilmek istenen mazlum ve mağdur Kürt halkının sesini duyarmaya çalıştım.

Barış‘tan ve Çözüm’den ne anlıyoruz..?

baris

Kürt sorununun yoğun olarak tartışıldığı ve çözüme ilişkin işaretlerin giderek çoğaldığı günümüzde Türk devletinden PKK’sine birçok çevre görüş açıklıyor.

Aydın….

aydin

Aydın, fikir üreten ve ürettiği fikri hayata geçirmek amacıyla eyleme geçen kişidir. Aydın; yaşadığı çağa, dünyaya, insana, hayata ve halkına dair fikirsel faaliyet içinde olan, hayatının anlamını burada bulan ve kendisini buna adayan kimsedir.

1 Kasım seçimleri…

secim

Kürt-Türk vd. bu ülkede yaşayan herkesi tüketen Kürt sorununun çatışma alanından alınması ve hızla yeniden müzakere masasına taşınması gerekiyor.

Kürtlerin kaderi kime bağlı..?

kurtler

Beklenen gün geldi; Irak işgali sona eriyor. 2003 yılı ilkbaharında Irak’ı işgal eden Amerika’nın çekilme süreci yıl sonunda tamamlanıyor. Obama yönetimi söz verdiği gibi işgali sona erdiriyor.

Yolcu…

yolcu

Tarihin akışı içinde nesnel her süreç damgasını hayatın her alanına vuruyor ve herkesi ‘zamanın ruhuyla’ uyumlu yaşamaya mecbur ediyor.